Assicates in BAIF in Odisha

Some Description Goes here

1. Mr. Rakesh Warrier
2. Mr. Sandip Kakade
3. Mr. Vivek Singh
4. Mr. Bipin Sahu
5. Ms. Manisha Sahu
6. Dr. Prafulla Kumar Nayak
7. Dr. Santosh Kumar
8. Mr. Mufti Mahammad Khan
9. Ms. Prakriti Rani
10. Mr. Chandrakant Barada Prasan
11. Mr. Pawan Deo Kumar
12. Mr. Manas Ranjan Rout
13. Mr. Varun Tiwari
14. Mr. Aswini Kumar Dhal
15. Mr. Surajit Swain
16. Mr. Gulab Chandra Pal
17. Mr. Prakash Kumar Khandai
18. Mr.Vishavjeet
19. Mr. Buddhadev Jana
20. Mr. Ramakrushna Sahu
21. Mr. Sanjaya Kumar Mahapatra
22. Mr. Bikash Kumar Baral
23. Mr. Rinku Barik
24. Mr. Pramod Kumar Ghosh
25. Mr. Tapas Kumar Sahu
26. Mr. Santosh Kumar Nayak
27. Mr. Satyabrata Sahoo
28. Mr. Narayan Pradhan
29. Mr. Narbet Kerketta
30. Mr. Umesh Chandra Meher
31. Ms. Sunita Ekka
32. Mr. Gyanendra Prakash Pal
33. Mr. Kamal Lochan Naik
34. Mr. Biswaranjan Bhoi
35. Ms. Akanshya Behera
36. Mr. Jitendra Kumar Padhiya
37. Mr. Jajatikeshari Samantaray
38. Mr. Shaktiram Purohit
39. Mr. Durbadal Mahapatra
40. Mr. Santosh Singh
41. Mr. A.Chandrasekhar Rao
42. Mr. Sumit Kumar Sharma
43. Mr. Mukesh Kumar Dongichauhan
44. Mr. Suresh Chandra Sahu
45. Ms. Nanda Munda
46. Mr. Kishori Ganga Pradhan
47. Mr. Rajkumar Vishwakarma
48. Mr. Kaushal Pathak
49. Mr. Shariq Hassan
50. Ms. Nitika Mishra
51. Mr. Uditnarayan Mukherjee
52. Mr. Prajwal Chendkapure
53. Mr. John Mathew
54. Mr. Mrutyunjaya Pradhan
55. Mr. Somedip Chatterjee
56. Mr. Anadi Naik
57. Mr. Malaya Ranjan Dehury
58. Mr. Ranjan Kumar Digal
59. Mr. Bojendra Lima